SpejderCenter Ørbyhage -'Gojsel Hus'

Vilkår for leje

Spejdercenter Ørbyhage er en skøn plet i Danmark, til glæde for alle, der holder af natur, frisk luft og godt samvær med ligesindende.

Derfor skal vi alle være med til at værne om stedet og sikre, at også mange generationer efter os kan nyde at færdes i disse skønne omgivelser.
 
Vi har derfor et sæt retningslinier, der skal hjælpe til at definere god opførsel på og omkring Spejdercenter Ørbyhage:
 • SpejderCenter Ørbyhage, der består af Gøjsels Hus, en stor patruljehytte, en teltlejrplads på lidt over 1000m3 og 2 shelters samlet på en meget stor fritidsgrund, ejes af 1.Sct Georgs Gilde i Haderslev, og der er nogle begrænsninger i forbindelse med udlejningen. 
 • SpejderCenteret kan lejes af spejdere, ungdomsgrupper, til familietræf og af skoler, institutioner samt grupper, der har med natur- og fritidsformål at gøre, Herudover til ”Ørbyhage beboerforening” og som samlingssted for lokalbefolkningen.
 • Der udlejes ikke til klassefester for større elever o. lign.
 • Lejes der på falske forudsætninger vil lejemålet øjeblikkeligt blive bragt til ophør. Evt. allerede indbetalt depositum/leje tilbagebetales ikke.
 • Der skal tages hensyn til centrets naboer. Acceptér deres værdier. Støjende eller beruset adfærd er ikke tilladt.
 • Færdsel i området og til vandet foregår til fods ad offentlig vej og godkendte stier. Følg altid anvisningerne på skilte på området.
 • Respekter andres værdier, haver, grund, marker o. lign.
 • Der opfordres til så lidt bilkørsel som muligt.Parkering må kun foretages på Centrets P-plads! 
 • Det er kun de etablerede bålpladser, der må benyttes til åben ild
 • På grunden er der aflåst brændeskur med træ til brug under lejemålet. Aftale om brug af brænde og afregning sker til hyttefar.
 • Beplantningen på grunden må ikke beskadiges eller fældes.
 • Grunden skal holdes ryddet for papir og andet affald, som kommes i affaldscontainerne.
 • Brugte lejrmaterialer lægges på plads efter brug.
Over alt dette er der den generelle regel:

Opfør dig som en god, ansvarlig bruger af området og som god nabo til de lokale.