SpejderCenter Ørbyhage -'Gojsel Hus'
SpejderCenter Ørbyhages Persondatapolitik
Seneste revision: 28. maj 2018
 
PERSONDATAPOLITIK
SpejderCenter Ørbyhage.dk er ejet af 1. Sct.Georgs Gilde, Haderslev, og drevet af de tre Sct.Georgs Gilder i Haderslev. SpejderCenter Ørbyhage, fremover benævnt SCØ, indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig i forbindelse med brugen af vor hjemmeside.
Herunder følger vores privacy policy, som du kan læse, hvis du gerne vil vide mere om hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

INDSAMLING AF PERSONDATA
Hos SCØ opbevarer og behandler vi personoplysninger om dig, for at servicere dig bedst muligt.
Den primære måde, hvorpå vi indsamler personoplysninger, er når du som kunde besøger vores site, placerer en ordre, tilmelder dig nyhedsbreve eller lignende.
Læs her om cookies.
 
BRUG AF HJEMMESIDEN GOJSELHUS.DK
Når du handler på vores site, vil det ofte være nødvendigt at indsamle en række data på dig. Hvilke oplysninger vi indsamler og behandler vil i den konkrete situation variere. Vi indsamler typisk dine stamoplysninger, så som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, finansielle informationer samt øvrige tekniske informationer der er nødvendige for at SCØ kan levere din ordre til dig.
Derudover registrerer vi dine oplysninger med det formål at overholde lovkrav, varetage eventuelle fremtidige reklamationer eller produktansvarssager samt statistisk analyse.
Vi indsamler dog aldrig flere oplysninger end hvad der er nødvendigt for at afholde eventen eller levere serviceydelsen og du kan altid få indsigt i de data, som vi har registreret om dig.

BEHANDLING AF PERSONDATA
SCØ vil aldrig sælge eller offentliggøre dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion (f.eks. levering af en ydelse eller udsendelse af nyhedsbrev) eller nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.
Hos SCØ behandles dine informationer af vores udvalgte og betroede medarbejdere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af vore ydelser, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre, markedsføring, økonomi og betaling.
Efter et køb eller en bestilling hos os vil du f.eks. ofte blive kontaktet af én af vores betroede medarbejdere med henblik på at afstemme ydelsen(er), som du har bestilt/købt, med dig og/eller din generelle kundeoplevelse hos os. Vi har indgået databehandleraftaler med vores partnere, så du kan være sikker på, at dine oplysninger ikke bruges til andet formål end opfyldelse af aftalen med os.

OPBEVARING AF PERSONDATA
Hos SCØ opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og tilladt ifølge den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi opbevarer og anvender desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.
SCØ er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, destruktion og mod offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation, eller at de i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det derfor kun et meget begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til dine personoplysninger. Vores sikkerhedsprocedure bliver løbende revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet. Vores medarbejdere skal, omkring håndtering af persondata, følge interne procedurer, der indeholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til at beskytte dine personoplysninger effektivt.
SCØ tager forholdsregler for at sikre, at vores site ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Dog kan vi aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til vores oplysninger.
SCØ kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå ved brug af vores site, som følge af indbrud i SCØ’s systemer eller andre driftsforstyrrelser som SCØ ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar!.
Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, installerer antivirus software og løbende opdaterer din software.
Såfremt uberettigede skulle skaffe sig adgang til dine oplysninger, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

DINE RETTIGHEDER
I forbindelse med bestilling/køb gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.
Som kunde hos SCØ kan du få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan ligeledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der behandler data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dem berigtiget eller slettet.
Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du ønsker, at vi skal berigtige eller slette personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage yderligere henvendelser fra os eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, bedes du venligt kontakte os på oerbyhyttefar@gmail.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

UDGIVER 
Websitet ejes og publiceres af:
1. Sct. Georgs Gilde Haderslev
Fasanvej 29
6100 Haderslev
Telefon: 6173 6274
Email: oerbyhyttefar@gmail.com 

KLAGEADGANG
Du har mulighed for at klage over SCØs behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tel.: + 45 3319 3200
Fax + 45 3319 3218
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk