SpejderCenter Ørbyhage -'Gojsel Hus'

Om os

Hvem er vi?

Kammeratskab – Udfordringer – Rummelighed – Ansvar - Friluftsliv

Sct.GeorgsGilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere og andre interesserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: Èn gang spejder – altid spejder  ved:

      At virke som samlingssteder, hvor forbindelsen til spejderbevægelsen, gamle og nye kammerater kan vedligeholdes

      At understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger

      At udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i samfundslivet.

Hvad er Sct.GeorgsGilderne?

Sct.GeorgsGilderne blev stiftet i København den 24. April 1933. Siden 1933 har det danske initiativ udviklet sig internationalt, så der nu er gildebevægelser i ca. 60 lande – alle tilsluttet den fælles internationale verdensorganisation ISGF (International Scout and Guide Fellowship)

Sct.GeorgsGilderne i Haderslev tæller for tiden 3 gilder, hvor det ældste nu er over 70 år !

Sct.GeorgsGilderne i Haderslev består af ca 145 engagerede og aktive mennesker, der alle brænder for spejderlivet, det at være spejder og ikke mindst de positive virkninger spejderlivet kan have på unge mennesker. Vi er mennesker for hvem spejderbevægelsen har været en meget væsentlig del af tilværelsen.

Vi er af den opfattelse, at det med en positiv satsning på at gøre det at være spejder til en attraktiv og givende mulighed for unge mennesker, er den allerbedste investering i den opvoksende slægt i Danmark. Det gør spejderbevægelsen allerede rigtig godt, med stor og helhjertet indsats af frivillig arbejdskraft og for meget små midler. I Sct.GeorgsGilderne har vi alle årene aktivt støttet spejderkorpsene og de frivillige forbund, ikke kun med frivillig arbejdskraft til arrangementer o.lign. men også med ikke ubetydelige økonomiske midler! Vi har således siden Gilderne begyndte deres aktiviteter i Haderslev i 1937 givet op mod 1 million kroner til deres aktiviteter, midler som medlemmerne har indsamlet gennem egne, mangeartede aktiviteter !

Spejderne har gennem mange år haft deres spejderhytter, et antal særdeles velbesøgte steder med gode muligheder for udendørsaktiviteter og ganske pæne indendørs lokaler. SpejderCenter Ørbyhage (i daglig tale SCØ) sigter på at videreføre og udbygge denne succes ved i videst muligt omfang at drage nytte af de positive erfaringer og samtidig finde løsninger på de udfordringer, vi kender nu og kan forvente i fremtiden.

Særlige arrangementer:

Vi søger hvert år at afholde aktivitetslejr for børn med særlige behov fra især Haderslev kommune.

Der er mellem 10 og 14 børn med på disse lejre, hvor pædagogisk personale sammen med frivillige er med til at gennemføre en uges sommerlejr med masser af frisk luft og sjove aktiviteter.